Hidraulične brtve

klipne brtve

klipne brtve
 • Manžete
 • Vodeći prstenovi / trake
 • Potporni prstenovi
 • Kombinirane brtve
 • Klizne brtve
 • Više informacija...

Manžete

hidraulična klipna brtvaManžete su aksijalni brtvni elementi za translatorno gibanje. Razvoj manžeta je odgovor na potrebu za brtvnim elementima za dinamično brtvljenje koji ne uzrokuju pre veliko trenje tijekom rada, što bi za posljedicu imalo preveliko oštećenje brtve i njen kraći životni vijek.
Profil manžete napravljen je od usne za brtvljenje – ruba i snažnog osnovnog dijela koji je smješten u ugradbenom kanalu i koji tijekom ugradnje brtveomogućava čvršću montažu, potrebnu za brtvljenje na statičnoj brtvnoj površini. Osnovni dio manžete istovremeno djeluje kao potpora brtvi u utoru, tako da dodatni potporni prstenovi u većini slučajeva nisu potrebni.
Oblici usana za brtvljenje - rubova i osnovnog dijela brtve izrađeni su sukladno zadatcima brtve tijekom rada uzimajući u obzir zahtjevne uvjete brtvljenja (unutarnje / vanjsko brtvljenje, jačina pritiska medija, brzina kretanja). Manžeta je samostalni brtvni element s elastičnim rubovima čija je primarna namjena dinamično brtvljenje translatornih gibanja u širokim rasponima pritisaka iz tlačnog medija (različiti oblici, npr. realizacija), a koristi ga se u raznim uvjetima rada (veliki izbor materijala).
hidraulična klipna brtvaBrtvljenje manžetom se dostiže njenom ugradnjom u kanal koji je nešto širi od manžete (otprilike 10 %), kada se brtvne usne elastično deformiraju i tako postižu potreban kontaktni pritisak ruba brtve i površine (pred pritisak). Kako se pritisak medija povečava, proporcionalno se povečava i pritisak ruba brtve na površinu te omogućava kvalitetno brtvljenje (princip pritiska / snage tereta).
Kod vrlo visokih pritisaka medija se presjek manšete također radialno širi tako povečavajući kontaktnu površinu i efekt brtvljenja, ali istovremeno i trenje, što za posljedicu ima uništavanje brtve. Zbog toga je vrlo važan pravilan izbor brtve (oblik - proizvodnja, materijal) za odnos brtvljenje / trenje / uništenje.

Prednosti manžeta:

 • linearna ovisnost efekta brtvljenja i povečanog pritiska medija
 • vrlo dobar efekt brtvljenja u širokom rasponu pritisaka
 • mali koeficijent trenja
 • jednostavna konstrukcija kanala za ugradnju
 • jednostvna ugradnja
 • veliki izbor zadanih oblika i materijala presjeka
 • široki raspon uporaba (pritisaka, temperatura, medija)

Dodavanjem tkanine u gumu ona postaje tvrđa – izdržljiva za veče pritiske medija i omogućava pojavu manjih »džepova« na površini brtve između vlakana tkanine, s kojom se tijekom rada pomiješa mazivni sloj pa ju se ne može poderati ni pri visokim pritiscima. Tako, povečanjem kontaktnog pritiska između manžete i površine brtvljenja, zaustavljeju se pretjerano trenje i oštećenje.
Za posebne potrebe se također koriste EPDM, VMQ, FPM, HNBR, PTFE .

Područja uporabe:

 • za brtvljenje klipova i klipnjača u hidrauličnim i pneumatskim cilindrima
 • za podvodne klipove (plungere) i pumpe za tekućinu

Vodeći prstenovi trake

hidraulična klipna brtvaVodeći prstenovi imaju važno mjesto u grupi hidrauličnih i pneumatskih cilindara te tako sprječavaju da radijalne snage uzrokuju trajna oštećenja cilindra i brtve. Koristi ih se za vodeće klipnjače / šipke i cilindre / klipove.


Prednosti:

 • nizak koeficijent trenja
 • dobro prigušivanje radijalnih vibracija

Materijali za vodeće prstenove/trake

 • PTFE, PTFE + grafit , PTFE + bronca, PTFE + staklena vlakna
 • POM , POM + staklena vlakna

Uvijeti rada

 • linearna brzina: do 5 m/s (PTFE
 • raspon temperature: -40°c, + 200°c (PTFE + bronca)

Vodeće trake VO/TR od PTFE (PTFE + pinjenje) se koriste zajedno s vodećim prstenovima.

Potporni prstenovi

hidraulična klipna brtvaPotporni prstenovi se koriste zajedno s O prstenovima ili X prstenovima za statično i dinamično opterećenje. Potporni prstenovi sprječavaju iskakanje brtvnih elemenata – brtvi pri visokim pritiscima i tako produljuju njihov životni vijek. Potporni prsten se uvijek ugrađuje s brtvnim elementom na kojem djeluje pritisak medija.
U slučaju pritisaka s obje strane (npr. cilindar koji radi bilateralno), potporni prstenovi se ugrađuju na obje strane brtve.

Materijali:

 • PTFE
 • POM
 • PU
 • NBR (90 ShA)

Kombinirane brtve

hidraulična klipna brtvaKombinirane brtve su brtve klipova / cilindara koje djeluju bilateralno. One kombiniraju element brtvljenja, dva potporna prstena koji sprječavaju iskakanje i dva vodeća elementa.


Uvijeti rada:

 • pritisak: do 400 bara
 • linearna brzina: do 0,5 m/s
 • temperaturni raspon: -30°C, + 110°C (brtvni elementi načinjeni od NBR)

Materijali:

 • brtvni element (NBR, NBR + tkanina, PU, FPM – Viton, …)
 • potporni prstenovi (PU- TPU)
 • vodeći prstenovi (POM)

Materijal brtvnog elementa se mora odabrati uzimajući u obzir uvjete rada (temperatura, medij,..)Potporni i vodeći prstenovi se režu zbog jednostavnije ugradnje.

Klizne brtve

Nepovoljno ponašanje O prstenova koje uzrokuje trenje i oštećenje tijekom dinamičnoga rada je dovelo do razvoja kliznih brtvi. Zbog svojih odličnih kliznih osobina se za izradu ovih brtvi koristi PTFE, modificiran ugljikom - grafitom, broncom ili staklenim vlaknima. Budući da PTFE nije elastičan gumeni materijal, potrebno je elastični element u obliku O ili pravokutnog prstena staviti na klizni prsten da bi se dobilo zadovoljavajuće brtvljenje.
On će brtviti samo statične površine pa se ne oštećuje.Većina ovih brtvi treba malo mjesto za ugradnju i prikladni su za skokovitu ugradnju Neosjetljivi su na nagla opterećenja i može ih se koristit do razine visokih pritisaka i linearnih brzina.
Klizne brtve se uglavnom rade kao brtve klipa. Tada klizni prsten dobije glatku površinu. On također može brtviti klipnjače. Površina kliznog prstena je učinjena tako da se dobije bolji hvat. Da bi se poboljšalo brtvljenje, najčešće se ugrađuju dvije klizne brtve.

Prednosti:

 • Nizak koeficijent trenja
 • Niže visine ugradnje

Uvijeti rada:

 • pritisak: do 400 bar
 • linearna brzina: do 5 m/s
 • temperaturni raspon: -30°c, + 110°c (elastični element učinjen od NBR)

Za rad na višim temperaturama koristi se materijal FPM - Viton .

Materijali:

 • brtvni / klizni element (PTFE + grafit / staklena vlakna / bronca, PU)
 • elastični element (NBR, FPM – Viton)

Brtve cilindra

brtve cilindra
 • V pakovi
 • Manžete
 • Kompaktne brtve
 • O prstenovi
 • Vodeći prstenovi trake
 • Više informacija...

V pakovi

hidraulična klipna brtvaV pak je najčešće napravljen od zasebnih materijala za brtvljenje NBR, NBR / tkanina ili PU-AU) te od pritisnog i potpornog prstena (materijal POM). Elementi brtvljenja leže jedan na drugome svojim ručicama tako da, tijekom aksialnog pritiska ili aksialnog rada, pritisak se pojača na obje strane i po cijeloj visini brtve. Na taj se način postiže vrlo dobar efekt brtvljenja koji istovremeno uzrokuje jače trenje. Koristi se za brtvljenje klipnjača i podvodnih klipova pod teškim uvijetima rada. Savjetuje se njihova uporaba u situacijama u kojima je nemoguće predvidjeti opterećenje.

Prednosti:

 • više brtvnih rubova
 • za teže uvjete rada
 • dug životni vijek
 • mogućnost prilagođavanja instalacijske visine brtveu

Materijali:

 • NBR + tkanina
 • FPM + tkanina
 • POM (potporni prsten)
 • FPU + POM

Uvijeti rada:

 • pritisak: do 400 bara
 • linearna brzina: do 0,5 m/s
 • temperaturni raspon: -30°c, + 110°c (PU, NBR + tkanina)

Manžete

hidraulična klipna brtvaManžete su aksijalni brtvni elementi za translatorno gibanje. Razvoj manžeta je odgovor na potrebu za brtvnim elementima za dinamično brtvljenje koji ne uzrokuju pre veliko trenje tijekom rada, što bi za posljedicu imalo preveliko oštećenje brtve i njen kraći životni vijek.
Profil manžete napravljen je od usne za brtvljenje – ruba i snažnog osnovnog dijela koji je smješten u ugradbenom kanalu i koji tijekom ugradnje brtveomogućava čvršću montažu, potrebnu za brtvljenje na statičnoj brtvnoj površini. Osnovni dio manžete istovremeno djeluje kao potpora brtvi u utoru, tako da dodatni potporni prstenovi u većini slučajeva nisu potrebni.
Oblici usana za brtvljenje - rubova i osnovnog dijela brtve izrađeni su sukladno zadatcima brtve tijekom rada uzimajući u obzir zahtjevne uvjete brtvljenja (unutarnje / vanjsko brtvljenje, jačina pritiska medija, brzina kretanja). Manžeta je samostalni brtvni element s elastičnim rubovima čija je primarna namjena dinamično brtvljenje translatornih gibanja u širokim rasponima pritisaka iz tlačnog medija (različiti oblici, npr. realizacija), a koristi ga se u raznim uvjetima rada (veliki izbor materijala).
Brtvljenje manžetom se dostiže njenom ugradnjom u kanal koji je nešto širi od manžete (otprilike 10 %), kada se brtvne usne elastično deformiraju i tako postižu potreban kontaktni pritisak ruba brtve i površine (pred pritisak). Kako se pritisak medija povečava, proporcionalno se povečava i pritisak ruba brtve na površinu te omogućava kvalitetno brtvljenje (princip pritiska / snage tereta).
Kod vrlo visokih pritisaka medija se presjek manšete također radialno širi tako povečavajući kontaktnu površinu i efekt brtvljenja, ali istovremeno i trenje, što za posljedicu ima uništavanje brtve. Zbog toga je vrlo važan pravilan izbor brtve (oblik - proizvodnja, materijal) za odnos brtvljenje / trenje / uništenje.

Prednosti manžeta:

 • linearna ovisnost efekta brtvljenja i povečanog pritiska medija
 • vrlo dobar efekt brtvljenja u širokom rasponu pritisaka
 • mali koeficijent trenja
 • jednostavna konstrukcija kanala za ugradnju
 • jednostvna ugradnja
 • veliki izbor zadanih oblika i materijala presjeka
 • široki raspon uporaba (pritisaka, temperatura, medija)

Dodavanjem tkanine u gumu ona postaje tvrđa – izdržljiva za veče pritiske medija i omogućava pojavu manjih »džepova« na površini brtve između vlakana tkanine, s kojom se tijekom rada pomiješa mazivni sloj pa ju se ne može poderati ni pri visokim pritiscima. Tako, povečanjem kontaktnog pritiska između manžete i površine brtvljenja, zaustavljeju se pretjerano trenje i oštećenje.
Za posebne potrebe se također koriste EPDM, VMQ, FPM, HNBR, PTFE .

Područja uporabe:

 • za brtvljenje klipova i klipnjača u hidrauličnim i pneumatskim cilindrima
 • za podvodne klipove (plungere) i pumpe za tekućinu

Kompaktne brtve

hidraulična klipna brtvaKompaktne brtve su uglavnom izrađene od NBR ojačanog tkaninom ili od poliuretana PU. Postoji mnogo tkanina i guma. One dobivene od jednog mekanog - elastičnog i jednog tvrdog - žičanog materijala se mogu koristiti na mnogo načina. Kompaktne brtve i njihovi elastični dijelovi ispuštaju pri nižim pritiscima ulje te ih je moguće opteretiti do 250 bara radnog pritiska. Ove brtve se proizvode kao jednodijelne i kao platnene manžete. Koriste se kod klipnjača ili kod cilindara koji rade unilateralno. Ove brtve mogu također biti izrađene od poliuretana PU - AU s područnim prstenom od NBR te ih je moguće opteretiti do 400 bara (primjeri s protu udarnim prstenom od POM).
Kompaktne brtve također omogućavaju dobro brtvljenje na nižim pritiscima. Prilikom određivanja utora za ugradnju treba uzeti u obzir da se brtve radijalno komprimiraju tijekom ugradnje i tako povećavaju svoju duljinu. Njima treba dovoljno prostora u utoru jer se u suprotnom ne može postići potrebni pritisak za btvljenje. Postoje i kompaktne brtve s potpornim / protuudarnim prstenom.

Materijali:

 • PU , PU + POM (potporni prsten), PU + NBR (O prsten)
 • NBR + tkanina, NBR + tkanina + POM (potporni prsten)

Prednosti:

 • vrlo dobro statično i dinamično brtvljenje i pri nižim pritiscima
 • moguće su kombinacije / verzije kompaktne brtve s protu udarnim / potpornim prstenom

Uvijeti rada:

 • pritisak: do 400 bara (posebni proizvodi i do 600 bara)
 • linearna brzina: do 0,5 m/s
 • temperaturni raspon: -30°c, + 110°c (PU, NBR)

O prstenovi

hidraulična klipna brtvaOkrugli prstenovi (OR) su najpoznatija i svestranija vrsta brtvi. Prikladni su za ugradnju u statične (statično brtvljenje) i pokretne dijelove strojeva i naprava (dinamično brtvljenje). Posebni su po jednostavnosti ugradnje i širokom izboru materijala za različite uvjete korištenja.
Korištenjem dodatnih potpornih prstenova, njihova se uporaba također proširila na područje brtvljenja najvišeg pritiska nekog medija. Potporni prstenovi su najčešće napravljeni od PTFE (Teflon), koji ima nizak koeficijent trenja i dobru kemijsku i temperaturnu stabilnost.
Potporni prstenovi sprječavaju da brtva bude izgurana iz kanala u prostor (prorez) između brtvljenih površina, čime se produžuje životni vijek brtve.
Uporaba potpornih prstenova je opravdana:

 • kod viših pritisaka
 • kod većih proreza između brtvljenih površina
 • pri večim međusobnim brzinama brtvljenih površina
 • pri večim radnim temperaturama, npr. promjenama temperature
 • u nečistim sistemima

Područje OR brtvi je pokriveno različitim standardima. Njemački standard, DIN 3770, koji je u skladu s internacionalnim standardom ISO 3601 , je najčešći kod nas (tolerancija, kriterij kvalitete).
Prednosti uporabe OR u odnosu na druge brtve su:

 • jednostavna ugradnja
 • široka uporaba ( statični, dinamični, unilateralni, bilateralni rad)
 • širok izbor dimenzija i materijala
 • simetrični presjek koji sprječava krivu ugradnju
 • jednostavni oblici utora (ušteda prostora i cijene proizvodnje tijekom izrade)
 • niske cijene

Materijali:
Odabrani materijal je odlučujući za sposobnost brtvljenja, pouzdanost u radu i životni vijek brtve. Pravi materijal – materijal prilagođen uvjetima rada - i oblik brtve su odlučujući za besprijekoran rad brtve.
Temperatura, pritisak i vrsta medija su od ključne važnosti za pravilan izbor materijala.

Vodeći prstenovi

hidraulična klipna brtvaVodeći prstenovi imaju važno mjesto u grupi hidrauličnih i pneumatskih cilindara te tako sprječavaju da radijalne snage uzrokuju trajna oštećenja cilindra i brtve. Koristi ih se za vodeće klipnjače / šipke i cilindre / klipove.
Prednosti:

 • nizak koeficijent trenja
 • dobro prigušivanje radijalnih vibracija

Materijali za vodeće prstenove/trake

 • PTFE, PTFE + grafit , PTFE + bronca, PTFE + staklena vlakna
 • POM , POM + staklena vlakna

Uvijeti rada

 • linearna brzina: do 5 m/s (PTFE
 • raspon temperature: -40°c, + 200°c (PTFE + bronca)

Vodeće trake VO/TR od PTFE (PTFE + pinjenje) se koriste zajedno s vodećim prstenovima.

Brisači

čistaći

Uloga prstenova za skidanje - čistača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina. Kada se presavijeni mijehovi pokreču, oni nude univerzalnu zaštitu. U suprotnom su pre zahtjevni i lako ih se ošteti pa je njihova uporaba ograničena za posebne primjere.

 • Više informacija...

hidraulična klipna brtvaU večini slučajeva je dostatan prsten za skidanje. Najlakše rješenje je proizvesti jednousni prsten učinjen od posebno izdržljivoga elastomera. Općenito, vrlo je bitno da se prstenovi za skidanje ne oštete. Unutarnji promjer prostora za ugradnju npr. klipnjače mora također biti podjednako dobar.
Buduči da prstenovi za skidanje leže na klipnjačama uz vanjski pred tlak, oni utječu na trenje na prvoj promjeni. Mora se uzeti u obzir da ovaj predtlak u kombinaciji sa oštrim rubom skidača ispušta tanku prevlaku ulja između raznih povlačenja klipnjače pa dolazi do istjecanja.
Proizvođači nude prstenove za skidanje učinjene od elastomera kao elemente s metalnom prevlakom. Usto je moguće dobiti posebne proizvode za posebne potrebe kao npr. za balansiranjevećih radijalnih devijacija ili za dizajne s unutarnjom nasuprotnom usnom. Čvrsto ugrađenim dizajnima treba uvijek dati prednost.

Statične brtve /
O ring statične brtve

oring

Okrugli prstenovi (OR) su najpoznatija i svestranija vrsta brtvi. Prikladni su za ugradnju u statične (statično brtvljenje) i pokretne dijelove strojeva i naprava (dinamično brtvljenje). Posebni su po jednostavnosti ugradnje i širokom izboru materijala za različite uvjete korištenja.

 • Više informacija...

hidraulična klipna brtvaKorištenjem dodatnih potpornih prstenova, njihova se uporaba također proširila na područje brtvljenja najvišeg pritiska nekog medija. Potporni prstenovi su najčešće napravljeni od PTFE (Teflon), koji ima nizak koeficijent trenja i dobru kemijsku i temperaturnu stabilnost.
Potporni prstenovi sprječavaju da brtva bude izgurana iz kanala u prostor (prorez) između brtvljenih površina, čime se produžuje životni vijek brtve.
Uporaba potpornih prstenova je opravdana:

 • kod viših pritisaka
 • kod većih proreza između brtvljenih površina
 • pri večim međusobnim brzinama brtvljenih površina
 • pri večim radnim temperaturama, npr. promjenama temperature
 • u nečistim sistemima

Područje OR brtvi je pokriveno različitim standardima. Njemački standard, DIN 3770, koji je u skladu s internacionalnim standardom ISO 3601 , je najčešći kod nas (tolerancija, kriterij kvalitete).
Prednosti uporabe OR u odnosu na druge brtve su:

 • jednostavna ugradnja
 • široka uporaba ( statični, dinamični, unilateralni, bilateralni rad)
 • širok izbor dimenzija i materijala
 • simetrični presjek koji sprječava krivu ugradnju
 • jednostavni oblici utora (ušteda prostora i cijene proizvodnje tijekom izrade)
 • niske cijene

Materijali:
Odabrani materijal je odlučujući za sposobnost brtvljenja, pouzdanost u radu i životni vijek brtve. Pravi materijal – materijal prilagođen uvjetima rada - i oblik brtve su odlučujući za besprijekoran rad brtve.
Temperatura, pritisak i vrsta medija su od ključne važnosti za pravilan izbor materijala.

Osovinska brtvila

osovinska brtvila

Svi tipovi osovinsko radijalnih brtvila izrađuju se u kombinaciji krutog i elastičnog dijela, gdje se profilirani limovi prilikom vulkanizacije vežu s gumenom masom. Limovi su od dekapiranog lima u odgovarajućim debljinama. Moguća je izrada od krutog mesinga i inoxa.Čelične opruge, za sva osovinska radijalna brtvila, uglavnom se izrađuju iz klavirske patentirane žice odgovarajućih debljina i dimenzija.

 • Više informacija...

U slučaju da ORB brtvi vodu ili vodu s deterđentima ili nagrizajuće kemikalije, onda se čelične opruge zaštićuje galvanizacijom. Ovakav zahtjev potrebno je naglasiti prilikom narudžbe.
Za izradu elastomernog dijela radijalnog brtvenog prstena najčešće se upotrebljavaju četiri osnovna elastomera i to:

 • akrilonitril-butadien elastomer
 • poliakrilatni elastomer
 • silikonski elastomer
 • fluor elastomer – viton

hidraulična klipna brtvaNa bazi ova četiri elastomera isporučuju se gumeni materijali u više kvaliteta, koje se međusobno razlikuju po osnovnim fizikalno-mehaničkim pokazateljima: tvrdoći, čvrstoći, istezanju, u otpornosti na bubrenje u mazivima s različitim anilinskim točkama i s različitim aditivima.
Radijalni brtveni prstenovi ugrađuju su u sklopove automobila, strojeva i aparata kućanske i industrijske namjene, pa se od njih traži da zadovolje brtvenu funkciju u širem području radnih uvjeta.Pri tome elastomerni dio treba imati dobru kemijsku postojanost, nisku deformaciju i elastičnost, i treba biti funkcionalan kod niskih i visokih temperatura. Na definitivnu odluku o izboru osnovnog elastomera utječu i troškovi oko njegove primjene, što znači da se u obzir uzima i osnovna cijena elastomera, a isto tako i njegovo ponašanje tokom same prerade u industrijskom pogonu.

Rotacijska brtvila

rotacijska brtvila

Rotacijske klizne brtve rade dvostrano. One su učinjene od potpornog elastičnog elementa (O-brtva ili ploščata brtva) i kliznog - brtvnog elementa s malim koeficijentom trenja (profilirani prsten učinjen od PTFE – teflona).

 • Više informacija...

hidraulična klipna brtvahidraulična klipna brtvaNajčešće se koriste u hidrauličnim sistemima (rotacijski pokreti), gdje se pritisak javlja / mijenja na obim stranama brtve.

Kombinirajući materijale - elastomere za elastičan element (O-brtve), lako se postiže dobra kemijska i temperaturna stabilnost brtve. Postoje proizvodi za brtvljenje klipnjača kao i oni za brtvljenje klipova / cilindara.