• Brisač - DA 114
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Brisač DA114 se primjenjuje u kombinaciji sa profilima DA101 ili DA102.
Primjena se nalazi kod ekstremno velikih ljepljivih onečišćenja (led, blato, katran) preporučeni materijali nude visok stupanj krutosti i čvrstoće, kao i dobru suhoću.

hidraulični brisač da107
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-50 °C +80 °C 1,0 m/s POM/PA/PEEK
-40 °C +80 °C 1,0 m/s POM/PA/PEEK
-50 °C +110 °C 1,0 m/s POM/PA/PEEK
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
shema utora hidrauličnog brisača

*Materijali

 • POM

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ D2
 • ∅ D1

*Količina

 • /