• Brisač - DA 118
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Brisač od PTFE sa O-prstenom kao elementom za prednapon.
O-prsten služi za ravnomjerni kontaktni tlak. Brisač DA 118 odlikuju odlična kemijska i temperaturna postojanost.


hidraulični brisač da118
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE pure
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE 1 glass
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE 2 bronze
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE carbon
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE turq
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE glass
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE graphite
-200 °C +200 °C 10 m/s PTFE ekonol
-40 °C +130 °C 0.5 m/s HPU D55°
shema utora hidrauličnog brisača

*Materijali

 • PTFE/NBR

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ D2
 • ∅ D1

*Količina

 • /