• Brisač - DA 216
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Brisač prašine DA216 predstavlja kombinaciju između brisača tipa DA109 i DA211 profila DS101 ujedinjeno u funkciju brisača DA216.
Odlika profila DA216 je čvrsta ugradnja u kanal brisača.
Izrađuje se od specijalnog HPU poliuretana visoke kvalitete i performansi što daje brisaču potrebnu žilavost i dugotrajnost


hidraulični brisač da216
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,4 m/s HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,5 m/s SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,4 m/s LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,3 m/s MVQ 85°
shema utora hidrauličnog brisača

*Materijali

 • HPU
 • NBR
 • H-NBR
 • EPDM
 • FPM
 • MVQ

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ D2
 • ∅ D1

*Količina

 • /