• Vodeći prsten - DF 103
Vodeći prsten je jednostavni element konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara pri čemu moramo napomenuti da je uloga vodećih prstenova u hidrauličkim i pneumatskim cilindrima od vitalnog značaja za ispravan rad sklopa.

L-izvedba sa funkcijom i vodilice i potpornog prstena. Moguća rasječena i nerasječena izvedba za klipne primjene.

hidraulična brtva cilindra df103
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-50 °C +100 °C 4 m/s / / POM
-200 °C +260 °C 5 m/s / / PTFE
-50 °C +115 °C 4 m/s / / PA
-60 °C +250 °C 4 m/s / / PEEK
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 5 m/s / / PTFE filled
-200 °C +80 °C 4 m/s / / UHMW-PE
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidrauličnih vodećih prstenova

*Materijali

  • POM
  • PA (Nylon)

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d
  • ∅ D1
  • ∅ D2

*Količina

  • /