• Vodeći prsten - DF 105
Vodeći prsten je jednostavni element konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara pri čemu moramo napomenuti da je uloga vodećih prstenova u hidrauličkim i pneumatskim cilindrima od vitalnog značaja za ispravan rad sklopa.

Sa integriranim izbočenjem na unutrašnjem promjeru. Većinom se koristi za klipne primjene. Moguća rasječena i nerasječena izvedba.

hidraulična brtva cilindra dst113
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
shema utora hidrauličnih vodećih prstenova

*Materijali

 • POM
 • PA (Nylon)

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 • ∅ d
 • ∅ D1
 • ∅ D2

*Količina

 • /