• Vodeći prsten - DF 107
Vodeći prsten je jednostavni element konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara pri čemu moramo napomenuti da je uloga vodećih prstenova u hidrauličkim i pneumatskim cilindrima od vitalnog značaja za ispravan rad sklopa.

Sa utorom na unutrašnjem promjeru koristi se najčešće za klipne primjene. Moguća rasječena i nerasječena izvedba..

hidraulična brtva cilindra df107
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-50 °C +100 °C 4 m/s / / POM
-200 °C +260 °C 5 m/s / / PTFE
-50 °C +115 °C 4 m/s / / PA
-60 °C +250 °C 4 m/s / / PEEK
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 5 m/s / / PTFE filled
-200 °C +80 °C 4 m/s / / UHMW-PE
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidrauličnih vodećih prstenova

*Materijali

 • POM
 • PA (Nylon)

*Dimenzije

 •     L1
 •     L3
 • ∅ d
 • ∅ D1
 • ∅ D2

*Količina

 • /