• Vodeći prsten - DFB 102
Vodeći prsten je jednostavni element konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara pri čemu moramo napomenuti da je uloga vodećih prstenova u hidrauličkim i pneumatskim cilindrima od vitalnog značaja za ispravan rad sklopa.

Vodeći prstenovi DFB102 konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara. Pokazuju izuzetnu trajnost te su rađeni od vrlo kvalitetnog materijala.

hidraulična brtva cilindra dfb102
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
shema utora hidrauličnih vodećih prstenova

*Materijali

 • POM
 • PTFE
 • PA (Nylon)

*Dimenzije

 •     L1
 •     E
 •     Z
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /