• Statična brtva - DFL 103
Vodeći prsten je jednostavni element konstruiran kao pravokutni prsten namjenjen pravilnom vođenju pokretnih dijelova hidrauličkih i pneumatskih cilindara pri čemu moramo napomenuti da je uloga vodećih prstenova u hidrauličkim i pneumatskim cilindrima od vitalnog značaja za ispravan rad sklopa.

Profil DFL 103 dolazi u izvedbi TEFLON / NBR namjenjen za statično brtvljenje.
Praktičnu primjenu pronalazi u spojevima hidrauličnih priključaka do visokih tlakova i temperatura.


statična brtva DFL101
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-50 °C +100 °C / / / HPU
-20 °C +115 °C / / / HPU55°
-20 °C +110 °C / / / SL-PU
-50 °C +110 °C / / / LT-PU
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C / / / NBR
-20 °C +220 °C / / / FPM
-20 °C +150 °C / / / H-NBR
-45 °C +130 °C / / / EPDM
-60 °C +200 °C / / / MVQ
shema utora hidrauličnih vodećih prstenova

*Materijali

 • TEFLON/NBR
 • TEFLON/HNBR
 • TEFLON/HPU70

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /