• Klipna brtvila - DK 102
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Brtveni profil DK102 dolazi u izvedbi od poliuretana sa potporom od plastike.
Standardni je profil koji dolazi sa trokutastim potpornim prstenom za uske ugradbene prostore i veće radne tlakove.


hidraulična brtva klipa DK102
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 94° POM/PTFE/PEEK
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D POM/PTFE/PEEK
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PEEK
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PEEK
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 250 bar NBR 85° POM/PTFE/PEEK
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 250 bar H-NBR 85° POM/PTFE/PEEK
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 250 bar FPM 82° POM/PTFE/PEEK
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 250 bar EPDM 85° POM/PTFE/PEEK
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 250 bar MVQ 85° POM/PTFE/PEEK
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU/POM
 • NBR/POM
 • H-NBR/POM
 • EPDM/POM
 • FPM/POM

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /