• Klipna brtvila - DK 110-112
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

V-prsten tokarena izvedba. Središnja manžeta za tlak s obje strane sa krajnjim dijelovima od plastike. Za jednosmjerno djelovanje moguća je i izvedba sa više V prstenova. Primjena u teškoj hidraulici.
hidraulična brtva klipa DK110112
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ Back up ring
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar HPU 94° POM/PTFE/PA
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar HPU 55° D POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,7 m/s max. 500 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PA
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material / Back up ring
-30 °C +110 °C 0,4 m/s max. 160 bar NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +150 °C 0,4 m/s max. 160 bar H-NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +220 °C 0,4 m/s max. 160 bar FPM 82° POM/PTFE/PA
-45 °C +130 °C 0,4 m/s max. 160 bar EPDM 85° POM/PTFE/PA
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 120 bar MVQ 85° POM/PTFE/PA
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU55/POM
  • HPU/POM

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /