• Klipna brtvila - DK 116
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Jednosmjerna lončasta manžeta koja se na klip fiksira steznom pločom.
Primjenjuje se kao zamjena za brtvila u starim hidrauličnim i pneumatskim cilindrima.
hidraulična brtva klipa DK109N
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 160 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 160 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 160 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 160 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,4 m/s max. 120 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,4 m/s max. 120 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,4 m/s max. 120 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,4 m/s max. 160 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 120 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • SL-PU
 • NBR
 • EPDM

*Dimenzije

 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ D1
 • ∅ D2

*Količina

 • /