• Klipna brtvila - DK 117
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Kompaktno klipno brtvilo od gume sa integriranim vodilicama.
Dobre mogućnosti prilagođavanja na različite temperature i medije.
Primjena kod uskih ugradbenih prostora.
hidraulična brtva klipa DK109N
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ Back up ring
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 250 bar HPU 94° POM/PTFE/PA
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 250 bar HPU 55° D POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,7 m/s max. 250 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 250 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PA
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material /Back up ring
-30 °C +110 °C 0,0 m/s max. 200 bar NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +150 °C 0,0 m/s max. 200 bar H-NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +220 °C 0,0 m/s max. 200 bar FPM 82° POM/PTFE/PA
-45 °C +130 °C 0,0 m/s max. 200bar EPDM 85° POM/PTFE/PA
-60 °C +200 °C 0,0 m/s max. 200 bar MVQ 85° POM/PTFE/PA
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU/POM
 • NBR/POM

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ d2
 • ∅ d3
 • ∅ D1

*Količina

 • /