• Klipna brtvila - DK 118
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Brtva klipa DK118 simetričnog oblika sa O-prstenom i brtvećim usnama oštrih rubova. Dobra postojanost u visoko-viskoznim tekućinama te simetričnom konstrukcijom pogodan je za primjenu kod unutrašenjg i vanjskog brtvljenja.hidraulična brtva klipa DK107
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ O-ring
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 94° NBR70°/FPM75°
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D NBR70°/FPM75°
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94° NBR70°/FPM75°
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar LT-PU 94° NBR70°/FPM75°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ O-ring
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85° NBR70°/FPM75°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85° NBR70°/FPM75°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82° NBR70°/FPM75°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85° NBR70°/FPM75°
-60 °C +200 °C 0,3 m/s max. 120 bar MVQ 85° NBR70°/FPM75°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • NBR
 • H-NBR
 • EPDM
 • FPM

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /