• Klipna brtvila - DK 119
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Profil DK119 dolazi u PTFE materijalu sa "V" čeličnom oprugom koja osigurava prednapon profila.
Odlika DK119 je neznatno trenje, dobro podnošenje suhog hoda, odlična kemijska i toplinska postojanost te široka primjena u kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji..hidraulična brtva klipa DK107
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 100 bar PTFE pure
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE 1 glass
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE 2 bronze
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 100 bar PTFE carbon
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 100 bar PTFE turq
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE graphite
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE ekonol
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE glass
-200 °C +260 °C 15 m/s max. 160 bar PTFE 25% glass
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • PTFE carbon
 • PTFE bijeli
 • PTFE bronza
 • PTFE grafit

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /