• Klipna brtvila - DK 123
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Simetrično klipno brtvilo od poliuretana sa držačem od POM-a.
Primjena kod ugradbenih prostora većih širina, dobri rezulatati brtvljenja pri malim tlakovima.
Ne preporučuje se kod novih konstrukcija, jednostavna montaža kod otvorenih ugradbenih prostora te nerjetko se može naći u sistemima većih promjera.
hidraulična brtva klipa DK109
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material / Pre-energizer
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar HPU 94° POM/PTFE/PA
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar HPU 55° D POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PA
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material / Pre-energizer
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82° POM/PTFE/PA
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85° POM/PTFE/PA
-60 °C +200 °C 0,3 m/s max. 120 bar MVQ 85° POM/PTFE/PA
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU55/POM
  • HPU/POM

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /