• Klipna brtvila - DK 123D
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Kompaktno klipno brtvilo DK123D sa integriranim potpornim prstenima i profiliranim vanjskim prstenom sa tri brida.
Dobri rezultati pri statičnom i dinamičkom brtvljenju no zahtjeva dodatne vodilice na batnici klipa.


hidraulična brtva klipa DK123d
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ Back up ring
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 94° POM/PTFE/PA
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 55° D POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PA
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,0 m/s max. 000 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,0 m/s max. 000 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,0 m/s max. 000 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,0 m/s max. 000bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,0 m/s max. 000 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU/NBR/POM
  • HPU/NBR/POM

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /