• Klipna brtvila - DK 138
Kombinirane brtve su brtve klipova / cilindara koje djeluju bilateralno. One kombiniraju element brtvljenja, dva potporna prstena koji sprječavaju iskakanje i dva vodeća elementa.

Dvosmjerna brtva klipa DK138 sa kvadratnim prstenom za prednapon dolazi u izvedbi u PTFE ili HPU materijalu.
Odlike DK138 profila su malo i neznatno trenje, podnosi velike brzine klizanja.
Često se koristi u paru sa drugom brtvom u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi umjerenim do težim uvijetima rada.

hidraulična brtva cilindra dk138
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ Pre-energizer
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE pure NBR°85
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 1 glass H-NBR°85
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 2 bronze FPM°82
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE carbon EPDM 85°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE turq.
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE glass
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE graphite
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE ekonol
-20 °C +130 °C 8 m/s max. 400 bar HPU yellow
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU55/NBR
 • PTFE/NBR
 • PTFE/HPU70
 • PA66/NBR

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /