• Klipna brtvila - DK 140
Kombinirane brtve su brtve klipova / cilindara koje djeluju bilateralno. One kombiniraju element brtvljenja, dva potporna prstena koji sprječavaju iskakanje i dva vodeća elementa.

Dvosmjerna klipna brtva DK140 sa dvostrukim bridom na vanjskom poliuretanskom prstenu.
Koristi se za upotrebu u niskom stupnju prijenosa za srednje rotirajuće ili oscilirajuće primjene. Sastoji se od standardnog O-prstena za prednapon i vanjskog prstena otpornog na habanje u poliuretanu.

hidraulična brtva cilindra dk125
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ O-ring
-20 °C +115 °C 1,0 m/s max. 400 bar HPU 94° NBR°70/FPM°75
-20 °C +115 °C 1,0 m/s max. 400 bar HPU55 D NBR°70/FPM°75
-20 °C +115 °C 1,4 m/s max. 400 bar SL-PU 94° NBR°70/FPM°75
-20 °C +115 °C 1,0 m/s max. 400 bar LT-PU 94° NBR°70/FPM°75
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ O-ring
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU55/NBR

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /