• Klipna brtvila - DK 141
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Asimetrična jednosmjerna klipna brtva koja se može izraditi u nekoliko različitih vrsta materijala.
Uporište na vanjskom promjeru brtve omogućava stabilan oslonac u ugradbenom prostoru.
Podnosi različite temperature te se najčešće primjenjuje kao sekundarno brtvilo u kombinaciji sa drugim profilima.
Glavna odlika ovakvog profila je mogućnost ugradnje u manjim ugradbenim prostorima.hidraulična brtva KLIPA dk141
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • NBR
 • H-NBR
 • EPDM
 • FPM

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /