• Klipna brtvila - DK 200
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Dvosmjerna klipna brtva DK200 sastavljena od profiliranog gumenog prstena, dva poliuretanska sigurnosna prstena i dva L-oblikovana POM zaštitna prstena.
Pruža dobro dinamičko brtvljenje s minimlanim i niskim tlačniom trenjem.




hidraulična brtva klipa DK109
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ Back up ring
-30 °C +105 °C 0,5 m/s max. 350 bar NBR°85 POM/TPE
-30 °C +105 °C 0,5 m/s max. 350 bar NBR°85 POM/TPE
-30 °C +105 °C 0,5 m/s max. 350 bar NBR°85 POM/TPE
-30 °C +105 °C 0,5 m/s max. 350 bar NBR°85 POM/TPE
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material/ O-ring
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • NBR/TPU/POM

*Dimenzije

 •     L1
 •     L2
 • ∅ d1
 • ∅ d2
 • ∅ d3
 • ∅ D1

*Količina

 • /