• Pneumatska klipna brtva - DP 101
pneumatska klipna bertva za pneumatske cilindre.

Dvosmjerna klipna brtva koja se sastoji od a čelične ploče vulkanizirana sa elastomernom nitrilnom gumom. Izrađena iz jednog dijela te se lako ugrađuje i montira.hidraulična brtva KLIPA dK101
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +105 °C 1,0 m/s max. 16 bar NBR 75° Fe
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • NBR

*Dimenzije

  •     S
  • ∅ d
  • ∅ D

*Količina

  • /