• Pneumatska brtva cilindra - DP 107
pneumatska klipna bertva za pneumatske cilindre.

Jednodjelna pneumatska brtva cilindra dizajnirana da vanjskim bridom samostalno stoji u utoru bez dodatnog metalnog prstena.Dolazi u izvedbi od poliuretana.hidraulična brtva KLIPA dK101
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +90 °C 1 m/s max. 16 bar HPU92 /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU

*Dimenzije

  •     S1
  •     B
  • ∅ d
  • ∅ D
  • ∅ D1

*Količina

  • /