• Rotacijska brtvila - DR 104
Rotacijske klizne brtve rade dvostrano. One su učinjene od potpornog elastičnog elementa (O-brtva ili ploščata brtva) i kliznog - brtvnog elementa s malim koeficijentom trenja (profilirani prsten učinjen od PTFE – teflona).

Rotacijska brtva DR104 dolazi u poliuretanu. Primjenjuje se za rotacijska gibanja u hidraulici.
Glavno uporište je na vanjskom promjeru pri čemu se ostvaruje ravnomjeran pritisak donjih brtvećih bridova na površinu.hidraulična rotacijska brtva dr104
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,2 m/s max. 160 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,2 m/s max. 160 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,3 m/s max. 160 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,2 m/s max. 160 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,2 m/s max. 100 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,2 m/s max. 100 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,2 m/s max. 100 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,2 m/s max. 100 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,1 m/s max. 100 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /