• Rotacijska brtvila - DR 107
Rotacijske klizne brtve rade dvostrano. One su učinjene od potpornog elastičnog elementa (O-brtva ili ploščata brtva) i kliznog - brtvnog elementa s malim koeficijentom trenja (profilirani prsten učinjen od PTFE – teflona).

Rotacijski profil DR107 sa V elastičnom usnom i uporištem na osovini.
Odlična otpornost na trošenje.
Aksijalno brtvljenje preko spojnice na osovini.
Štiti ležaj od ulaska prašine, ulja, vode itd.hidraulična rotacijska brtva dr107
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 25 m/s max. 000 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 25 m/s max. 000 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 25 m/s max. 000 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 25 m/s max. 000 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 25 m/s max. 000 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 25 m/s max. 000 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 25 m/s max. 000 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 25 m/s max. 000 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 25 m/s max. 000 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU
  • NBR

*Dimenzije

  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /