• Brtvila cilindra - DS 103
hidraulična brtva da103

Brtveni profil DS103 sa O-prstenom daje dobre rezulatate pri malim i većim tlakovima.
Uporište na vanjskom promjeru omogućava stabilan oslonac u ugradbenom prostoru.hidraulična brtva cilindra ds103
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,3 m/s max. 160 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU/NBR
 • NBR/NBR
 • H-NBR/NBR
 • EPDM/NBR
 • FPM/NBR

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /