• Brtvila cilindra - DS 104
hidraulična brtva da104

Brtveni profil DS104 od poliuretana za standardne primjene.
Standardni je profil koji dolazi sa trokutastim potpornim prstenom za uske ugradbene prostore i veće radne tlakove.hidraulična brtva cilindra ds103
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 94° POM/PA/PTFEE
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D POM/PA/PTFEE
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar SL-PU 94° POM/PA/PTFEE
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar LT-PU 94° POM/PA/PTFEE
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 250 bar NBR 85° POM/PA/PTFEE
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 250 bar H-NBR 85° POM/PA/PTFEE
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 250 bar FPM 82° POM/PA/PTFEE
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 250 bar EPDM 85° POM/PA/PTFEE
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 250 bar MVQ 85° POM/PA/PTFEE
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU/NBR
 • NBR/NBR
 • H-NBR/NBR
 • EPDM/NBR
 • FPM/NBR

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /