• Brtvila cilindra - DS 108
hidraulična simetrična brtva ds108

Asimetrična brtva od poliuretana DS108 sa uporištem na vanjskom promjeru.
Omogućava stabilan oslonac u ugradbenom prostoru.DS108 profil se primjenjuje u visoko-viskoznim tekućinama ili u ekstremno malim ugradbenim prostorima.
Namjenjene su ugradnji kao pred-brtva ili glavna brtva u hidrauličnim cilindrima izloženim umjerenim do težim uvijetima rada.hidraulična brtva cilindra ds108
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 250 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 250 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 250 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 250 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 250 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /