• Brtvila cilindra - DS 109
hidraulična simetrična brtva ds109

Profil DS109 odlikuje se izuzetno niskim trenjem što omogućava velike radne brzine.
Dolazi u izvedbi PTFE ili HPU materijala sa O-prstenom za prednapon. Dobro podnosi nagle poraste tlaka u sustavu, temperaturu, te je kompaktnih dimenzija.
Uz ugradnju ovog profila preporuča se i ugradnja sekundanog brtvila sa svrhom brtvljenja zaostalog uljnog filma koji je uobičajen u primjeni DS109 profila.hidraulična brtva cilindra ds109
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE pure NBR°70/FPM°75
-20 °C +115 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 1 glass NBR°70/FPM°75
-50 °C +115 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 2 bronze NBR°70/FPM°75
-50 °C +115 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE carbon NBR°70/FPM°75
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE turq. NBR°70/FPM°75
-20 °C +150 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE glass NBR°70/FPM°75
-20 °C +220 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE graphite NBR°70/FPM°75
-45 °C +130 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE ekonol NBR°70/FPM°75
-60 °C +200 °C 8 m/s max. 400 bar HPU yellow NBR°70/FPM°75
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • PTFE / NBR
  • HPU /NBR

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /