• Brtvila cilindra - DS 110-112
hidraulična simetrična brtva ds110

Profil DS110-112 je namjenjen teškim radnim uvijetima te kao takvi predstavljaju vrlo dobro riješenje za savladavanje visokih radnih tlakova, te pokazuju iznimnu trajnost u teško opterećenim sustavima.

hidraulična brtva cilindra ds110-112
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar HPU 94° POM/PTFE/PA
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar SL-PU 94° POM/PTFE/PA
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar LT-PU 94° POM/PTFE/PA
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85° POM/PTFE/PA
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82° POM/PTFE/PA
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85° POM/PTFE/PA
-60 °C +200 °C 0,3 m/s max. 120 bar MVQ 85° POM/PTFE/PA
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU/POM

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /