• Brtvila cilindra - DS 117R
hidraulična simetrična brtva ds117r

Profil DS117r dolazi u izvedbi od poliuretana sa dodatnom tj. stabilizirajućom usnom za bolji oslonac u utoru i četvrtastim potpornim prstenom za podnošenje većih tlakova.
Uporište na vanjskom promjeru omogućava stabilan oslonac u ugradbenom prostoru.
Nerjetko se pronalazi u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi umjerenim do težim uvijetima rada..
hidraulična brtva cilindra ds117r
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 250 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 250 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 250 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 250 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 250 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • NBR
 • H-NBR
 • EPDM

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /