• Brtvila cilindra - DS 121
hidraulična simetrična brtva ds121

Brtva cilindra DS121 simetričnog oblika sa O-prstenom i brtvećim usnama oštrih rubova.
Dobra postojanost u visoko-viskoznim tekućinama te simetričnom konstrukcijom pogodan je za primjenu kod unutrašenjg i vanjskog brtvljenja.

hidraulična brtva cilindra ds121
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 94° NBR70°/FPM75°
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar HPU 55° D NBR70°/FPM75°
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 400 bar SL-PU 94° NBR70°/FPM75°
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar LT-PU 94° NBR70°/FPM75°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85° NBR70°/FPM75°
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85° NBR70°/FPM75°
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82° NBR70°/FPM75°
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85° NBR70°/FPM75°
-60 °C +200 °C 0,4 m/s max. 160 bar MVQ 85° NBR70°/FPM75°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • NBR
 • H-NBR
 • EPDM

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /