• Brtvila cilindra - DS 126 - 128
hidraulična simetrična brtva ds126-128

Profil DS126 - 128 dolazi u PTFE materijalu optimizirana za veći tlak.
Za uspješno brtvljenje potrebno je vanjsko prednaprezanje oprugom.
Primjena u kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.


hidraulična brtva cilindra ds126-128
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE pure
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 1 glass
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 2 bronze
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE carbon
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE turq.
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE glass
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE graphite
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE ekonol
-200 °C +260 °C 10 m/s max. 400 bar PTFE 25% glass
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • PTFE carbon
 • PTFE bijeli
 • PTFE bronza
 • PTFE grafit

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ D1

*Količina

 • /