• Brtvila cilindra - DS 129
hidraulična simetrična brtva ds129

Brtva cilindra DS129 sa O-prstenom za prednapon dolazi u izvedbi u PTFE ili HPU materijalu.
Odlike DS129 profila su malo i neznatno trenje, podnosi velike brzine klizanja.
Često se koristi u paru sa drugom brtvom u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi umjerenim do težim uvijetima rada.

hidraulična brtva cilindra ds129
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar HPU 94° NBR°70/FPM°75
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar HPU 55° D NBR°70/FPM°75
-50 °C +115 °C 0,5 m/s max. 500 bar SL-PU 94° NBR°70/FPM°75
-50 °C +115 °C 0,4 m/s max. 500 bar LT-PU 94° NBR°70/FPM°75
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,5 m/s max. 160 bar NBR 85° NBR°70/FPM°75
-20 °C +150 °C 0,5 m/s max. 160 bar H-NBR 85° NBR°70/FPM°75
-20 °C +220 °C 0,5 m/s max. 160 bar FPM 82° NBR°70/FPM°75
-45 °C +130 °C 0,5 m/s max. 160 bar EPDM 85° NBR°70/FPM°75
-60 °C +200 °C 0,3 m/s max. 120 bar MVQ 85° NBR°70/FPM°75
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • HPU55/NBR
  • PTFE/NBR
  • PTFE/HPU70

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /