• Brtvila cilindra - DS 130
hidraulična simetrična brtva ds130

Profil DS130 dolazi u izvedbi od poliuretana ili gume.
Najčešće dolazi u paru sa drugom brtvom ili kao dio kompaktne brtve.
hidraulična brtva cilindra ds130
 • Primarna upotreba
 • Krajnja granica upotrebe
 • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar HPU 94°
-20 °C +115 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar HPU 55° D
-50 °C +115 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar SL-PU 94°
-50 °C +115 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar LT-PU 94°
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-30 °C +110 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar NBR 85°
-20 °C +150 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar H-NBR 85°
-20 °C +220 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar FPM 82°
-45 °C +130 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar EPDM 85°
-60 °C +200 °C 0,00 m/s max. 0,00 bar MVQ 85°
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

 • HPU
 • NBR

*Dimenzije

 •     L1
 • ∅ d1
 • ∅ d2
 • ∅ D1
 • ∅ D2

*Količina

 • /