• Brtvila cilindra - DS 200
Uloga hidrauličnih brisača je spriječiti ulazak tvrdih čestica nečistoče u hidraulične i pneumatične naprave kao što su cilindri ili ventili.Da bi se spriječio gubitak snage u tlačnom mediju, oštećenje brtve i pokretnih površina ili vodećih osovina.

Jednosmjerna brtva cilindra DS200 se sastoji od profilirane NBR 85SH gume te daje dobre rezultate pri manjim i većim tlakovima.
Nerjetko se pronalazi u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi lakšim ili umjerenim uvijetima rada
hidraulična brtva cilindra ds200
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 250 bar NBR+FABRIC POM
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • NBR

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /