• Brtvila cilindra - DS 200R
hidraulična simetrična brtva ds200

Jednosmjerna brtva cilindra DS200R se sastoji od profilirane NBR 85SH gume i kvadratnog potpornog prstena.
Dobri rezultati pri većim tlakovima sa minimalnim deformacijama.
Nerjetko se pronalazi u hidrauličnim cilindrima koji su izloženi umjerenim ili težim uvijetima rada.
hidraulična brtva cilindra ds200R
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar NBR+FABRIC POM
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • NBR+FABRIC+POM

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /