• Brtvila cilindra - DS 300
hidraulična simetrična brtva ds300

Profil DS300 je gotova kombinirana brtva.
Namjenjena je teškim radnim uvijetima na mjestima gdje se traže visoke performanse.
Kao takav profil predstavlja vrlo dobro riješenje za savladavanje visokih radnih tlakova, te pokazuju iznimnu trajnost u teško opterećenim sustavima.
hidraulična brtva cilindra ds300
  • Primarna upotreba
  • Krajnja granica upotrebe
  • Nije za upotrebu
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
-20 °C +115 °C 0,4 m/s max. 400 bar NBR+FABRIC
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
min. Temp. max. Temp. max. Speed max. Pressure Material
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
shema utora hidraulične brtve

*Materijali

  • NBR+FABRIC

*Dimenzije

  •     L1
  • ∅ d1
  • ∅ D1

*Količina

  • /