Hidraulični akumulatoriAkumulatori sa membranom

membranski akumulatori

Akumulatori sa membranom su hidropneumatski akumulatori s fleksibilnom dijafragmom kao odvojivim elementom između jastuka komprimiranog plina i radne tekućine. Postoje više varijanti membranskih akumulatora sa više od 300 različitih priključaka za tekućine.

Akumulatori sa mjehom

akumulator sa mjehom

Riječ je o hidropneumatskim akumulatorima s fleksibilnim mjehurićem kao elementom za odvajanje između kompresibilnog plinskog jastuka i radne tekućine.
Sastoje od zavarene ili kovane posude pod tlakom, mjehura akumulatora i priključaka za priključak na plin i na srednju stranu.
Osim standardnog dizajna, moguća su i posebna rješenja za pojedine primjene, na primjer za vrlo velike brzine pražnjenja i visoke pritiske.