Ventil za dvije pumpe

Ventil za dvije pumpe "High-Low"

ventil za dvije pumpe

Ovaj ventil se koristi za spajanje protoka dviju pumpi u jedan protok. Kada veći protok dosegne namješteni maksimalni tlak, sigurnosni ventil usmjerava veći protok u rezervoar dok se sistem prebaciva na pumpu sa manjim protokom. Na taj način hidraulični cilindar / hidromotor radi pri manjem protoku ali većem tlaku, čime se troši manje energije i smanjuje pogonsku snagu.
Primjena ovakvih ventila se najbolje nalazi u hidrauličkim cjepačima drva.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"


Tlak:

 • niski 20-80 bara
 • veliki 50 - 300 bara
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz BP spojiti na pumpu većeg protoka sa rasterećenjm na ulaz T koji je označava rezervoar. Ulaz AP se spaja na pumpu sa manjim protokom. Dok ulaz U ide na potrošač. Ulaz M ide na manometar.

shema ventila za dvije pumpe

Ventil za dvije pumpe sa mogučnošću direktne ugradnje na razvodni blok

ventil za dvije pumpe

Ovaj ventil se koristi za spajanje protoka dviju pumpi u jedan protok. Kada veći protok dosegne namješteni maksimalni tlak, sigurnosni ventil usmjerava veći protok u rezervoar dok se sistem prebaciva na pumpu sa manjim protokom.
Na taj način hidraulični cilindar / hidromotor radi pri manjem protoku ali većem tlaku, čime se troši manje energije i smanjuje pogonsku snagu.
Ova izvedba ventila dolazi sa mogučnošću direktne ugradnje na razvodni blok.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
Tlak:

 • niski 20-80 bara
 • veliki 50 - 300 bara
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz BP spojiti na pumpu većeg protoka sa rasterećenjm na ulaz T koji je označava rezervoar. Ulaz AP se spaja na pumpu sa manjim protokom. Dok ulaz U ide na potrošač. Ulaz M ide na manometar.

shema duplog blokirnog ventila