Hidromotori > Zupčasti

Grupa 1 Hidromotor

zupčasti hidromotor grupa 1

Volumeni Hidromotora: 1.6, 2, 2.5, 2.65, 3.15, 3.65, 4.2, 4.7, 5, 5.7, 6.1, 7.4, 8, 8.5, 9.8, qcm
Brzina: od 750 rpm do 3500 rpm
Osovina: konusna 1:8
Tlak: 210 bar.


Grupa 2 Hidromotor

hidromotor model MR

Volumeni Hidromotora: 14, 15, 16, 17.3, 18.2, 19, 22, 25, 28, 32, 36 qcm
Brzina: 2000 - 3500 rpm
Osovina: konusna 1:8
Tlak: 100 - 250 bar ovisno o volumenu motora
Protok:20 - 52 l/min.
Grupa 3 Hidromotor

hidromotori model MH

Volumeni Hidromotora: 22, 25, 28, 32, 36, 42, 46, 50, 55, 60 qcm
Brzina: od 500 rpm do 2500 rpm
Osovina: konusna 1:8
Tlak: 200 bar
Ulazi: 3/4", 1"