Kočioni ventili

Kočioni ventil dvostrani

kočioni ventil

Kočioni dvostrani ventil se koristi za kontrolu kretanja i blokiranja hidromotora ili hidrualičnog cilindra u jednome smjeru.
Za razliku od blokirnog ventila ovdje možemo podesiti tlak otvaranja ventila koji treba biti veći za 30% od maksimalnog tlaka motora ili cilindra.
Ovim ventiliom se spreiječava nekontrolirano kretanje hidromotora pod opterećenjem, antikavitacija te zaštita hidromotora ili cilindra usljed pucanja cijevovoda.
Dolazi u sljedećim veličinama:

  • G 1/4"
  • G 3/8"
  • G 1/2"
  • G 3/4"
  • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz V1 i V2 se spajaju na razvodni ventil dok ulazi C1 i C2 na hidraulični cilindar ili na hidromotor. Razvodnik u srednjem položaju mora biti rasterećen prema rezervoaru.
Ovim načinom ventil ne dopušta pumpi da podiže teret sve dok se ne ostvari maksimalni radni tlak. Što je jako korisno u slučajevima naglog opterećenja npr. kod hidrauličnih vitla ili kod kretanja bagera uz uzbrdicu i sl.

shema kocionog ventila

Kočioni ventili jednostruki

kočioni ventil

Kočioni ventil jednostruki se koristi za kontrolu kretanja i blokiranja hidromotora ili hidrualičnog cilindra u jednome smjeru.
Za razliku od blokirnog ventila ovdje možemo podesiti tlak otvaranja ventila koji treba biti veći za 30% od maksimalnog tlaka motora ili cilindra.
Ovim ventiliom se spreiječava nekontrolirano kretanje hidromotora pod opterećenjem, antikavitacija te zaštita hidromotora ili cilindra usljed pucanja cijevovoda.
Dolazi u sljedećim veličinama:

  • G 3/8"
  • G 1/2"
  • G 3/4"
  • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz V1 i V2 se spajaju na razvodni ventil, ulaz C1 na slobodnu liniju sistema dok ulaz C2 na liniju sistema gdje želimo blokirati hidraulični cilindar ili hidromotor. Razvodnik u srednjem položaju mora biti rasterećen prema rezervoaru.

kočioni ventil jednostruki