Kugla ventili

Kugla ventil

kugla ventil

Ovaj ventil se koristi za zatvaranje i otvaranje protoka u sistemu i za vrijeme maksimalnog radnog tlaka.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 1/4"
 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
 • G 1"
 • G 1"1/4
 • G 1"1/2
 • G 2"
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Na ulaz P spojiti tlačni vod, ulaz A spojiti na hidraulični vod. Pomicanjem ručice zatvara se i otvara ventil.

shema kugla ventila

Kugla ventil trokraki

kugla ventil

Ovaj ventil se koristi za preusmjeravanje ulja iz dolaznog voda u dva alternativna voda.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 1/4"
 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
 • G 1"
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Na ulaz P spojiti tlačni vod, ulaze A i B spojiti na druga dva hidraulična voda. Pomicanjem ručice ulje se preusmjerava na vod A i na vod B.

shema kugla ventila