Elektromagnetni ventili

Elektromagnetni ventil za usmjeravanje protoka 4/2

elektromagnetni ventil

Ovi modularni ventili dolaze u 3 varijante: 12V , 24V i 220V i koriste za usmjeravanje protoka. Namjenjeni su za montiranje na CETOP razvodne blokove.
Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil propušta, usmjerava ili zatvara protok ulja.
Promjer elektromagnetne kotve ili oka dolazi u sljedećim veličinama:

 • 8 mm
 • 10 mm
 • 12 mm
 • 14 mm
 • 16 mm
 • 18 mm
 • 20 mm
 • 22 mm
 • Hidraulična shema

Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil usmjerava protok ulja u druge alternativne ulaze.

shema elektromagnentno ventila

Modularni elektromagnetni
ventil za usmjeravanje protoka 3/2

elektromagnetni ventili

Ovi ventili se koriste za usmjeravanje protoka. Često se koristi za kontrolu smjera protoka za dva odvojena hidraulična cilindra. Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil propušta, usmjerava ili zatvara protok ulja.
Dolaze u sljedećim veličinama:

 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • 12 V
 • 24 V
 • Hidraulična shema

Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil usmjerava protok ulja u ulaze A ili B.

shema elektromagnentno ventila

CETOP3 / CETOP5 Elektromagnetni ventil za usmjeravanje protoka 4/3

elektromagnetni ventil

Ovaj ventil dolazi u varijanti normalno zatvoren. Pod utjecajem napona ventil propušta ulje u druge kanale te se montira na CETOP razvodne blokove.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • 12 V
 • 24 V
 • 220 V
 • Hidraulična shema

Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil usmjerava protok ulja u druge alternativne ulaze.

shema elektromagnentno ventila

Elektromagnetni ventil za
usmjeravanje protoka 2/2

elektromagnetni ventil

Ovi ventili dolaze sa dodatnim modulom te se prodaju kao cijeloviti elementi. Koriste se za usmjeravanje protoka pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona. Dolaze u varijantama "normalno zatvoren / otvoren."
Dolaze u sljedećim veličinama:

 • 12 V
 • 24 V
 • 110 V
 • 220 V
 • Hidraulične sheme

Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil usmjerava protok ulja uz drugi kanal.

shema elektromagnentno ventila

Normalno otvoren

shema elektromagnentno ventila normalno otvoren

Normalno otvoren

shema elektromagnentno ventila

Normalno zatvoren

shema elektromagnentno ventila normalno otvoren

Normalno otvoren

Elektromagnetni ventil za usmjeravanje protoka 3/2

elektromagnetni ventil za usmjeravanje protoka

Ovi ventili dolaze sa dodatnim razvodnim-modulom te se prodaju kao cijeloviti elementi. Koriste se za usmjeravanje protoka pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona. Dolaze u varijantama "normalno zatvoren / otvoren."
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • 12 V
 • 24 V
 • 110 V
 • 220 V
 • Hidraulična shema

Pomakom elektromagnetne špule usljed djelovanja napona, ventil usmjerava protok ulja u druge alternativne ulaze.

shema elektromagnentno ventila shema elektromagnentno ventila normalno otvoren shema elektromagnentno ventila

CETOP3 / CETOP5
nosači el. mag. ventila

elektromagnetni ventil sa 4 ulaza

Nosači elektromagnetnih ventila. Dolaze u izvedbi sa prekotlačnim ventilom i bez. Služe kao modul za spajanje el.mag. ventila sa hidrauličnim vodom. Veličine su CETOP3 i CETOP5