Nepovratni ventili

Nepovratni ventil

nepovratni ventil

Protok ulja je slobodan u jednom smjeru dok je blokiran u obratnom smjeru.
Dolazi u sljedećim veličinama:

  • G 1/4"
  • G 3/8"
  • G 1/2"
  • G 3/4"
  • G 1"
  • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz V spojiti na tlačni vod dok ulaz P na cilindar /hidromotor. Protok ulja je slobodan od V prema P dok obratno je blokiran.

shema nepovratnog ventila