Preljevni ventili

Preljevni ventil - dupli sigurnosni

preljevni ventil

Preljevni ventil služi za zaštitu hidrauličnog motora ili hidrauličnog cilindra od prevelikog tlaka.
Za razliku od sigurnosnog jednostrukog ventila, preljevni ventil ima mogućnost podešavanja maksimalnog tlaka u dva voda. Što znači da u sistemu tlak može biti podešen na dvije vrijednosti maksimalnog tlaka.
Izveden je iz dva sigurnosna ventila sa prekriženim vodovima.
Dolazi u sljedećim veličinama:

  • G 1/4"
  • G 3/8"
  • G 1/2"
  • G 3/4"
  • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Povezati ulaz V1 i V2 na tlačni vod ili na hidromotor / cilindar. Poželjno je ugraditi ventil što bliže motoru ili cilindru zbog smanjenja pada tlaka.

shema preljevnog ventila