Regulatori protoka

Trograni regulator protoka

ventil protoka

Ovaj ventil se koristi kao ventil konstantnog protoka vez obzira o promjeni tlaka u ulazu. Kroz ulaz P protok je konstantan neovisan o samom tlaku, dok na liniji B se protok rasterećuje u rezervoar ili na neke druge potrošaće ukoliko dođe do većeg protoka.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 1/4"
 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
 • G 1"
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Na ulaz E spojiti tlačni vod, ulaz P spojiti na vod gdje treba regulirati protok te ulaz B povezati na rezervoar ili na sekundarni vod. Podešavanje protoka na liniji P obavlja se pomoću kotačića na ventilu.

shema regulatora protoka

Regulator protoka sa nepovratnim ventilom


regulator protoka

Ventil regulator protoka se koristi za ograničavanje protoka ulja kroz određeni vod. Kako nema rasterećenje usljed povećanja tlaka, protok ulja će biti ovisan o tlaku i o viskoznosti ulja. Izvedba sa nepovratnim ventilom omogućava da smjer ulja bude slobodan samo u jednom smjeru dok u obratnom je blokiran.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 1/4"
 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
 • G 1"
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz V se spaja na tlačni vod, ulaz C na vod u kojem želimo regulirati protok. Protok ulja je moguć samo u jednom smjeru od V prema C.

regulator protoka shema


Regulator protoka

ventil protoka

Ventil regulator protoka se koristi za ograničavanje protoka ulja kroz određeni vod u oba smjera. Kako nema rasterećenje usljed povećanja tlaka, protok ulja će biti ovisan o tlaku i o viskoznosti ulja. Smjer ulja je slobodan u oba smjera.
Dolazi u sljedećim veličinama:

 • G 1/4"
 • G 3/8"
 • G 1/2"
 • G 3/4"
 • G 1"
 • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Ulaz V ili C se spaja na tlačni vod. Regulacija protoka ulja je moguća u oba smjera.

shema regulatora protoka