Ručni razvodnici - za cijepače drva

Hidraulični razvodnik P81 za cijepač drva

hidraulični ručni razvodnik za cijepača drva

Protok ulja: 80L/min
Maksimalni tlak: P=250 bar; T=50 bar; A,B=300 bar;
Radna temperatura:-15°C - 80°C

Razvodnik P81 dolazi za otvorenim centrom gdje je tokom mirovanja protok ulja neometan iz pumpe u rezervoar. Također razvodnik dolazi sa sigurnosnim ventilom koji se nalazi na ulazu u razvodnik čime usljed velikog tlaka protok ulja se usmjerava u rezervoar. Sigurnosni ventil se može podesiti na željeni maksimalni tlak.
Uz sigurnosni ventil, također ima ventil sa oprugom koji u povratnom vodu usljed velikog tlaka sa cilindra prebaciva razvodnik u nulti položaj sa otvorenim centrom.
Dolazi u sljedećim veličinama:
Ulazi A i B: - 1/2"
Ulazi P i T: - 3/4"