Hidraulični sekcijski razvodnici

Sekcijski razvodnik P60

hidraulični sekcijski razvodnik

Protok ulja: 60L/min
Maksimalni tlak: P=320 bar; T=30 bar; A,B=300 bar;
Radna temperatura:-20°C - 80°C

Sekcijski razvodnik P60 služi za usmjeravanje i kontrolu protoka ulja između pumpe i potrošača (hidraulični cilindri, hidromotori..). Dvije su opcije protoka ulja: paralelni i tandem protok ulja gdje je protok ulja neometan između pumpe i rezervoara dok god se ne aktivira jedna od sekcija.
Sastoji se od ulaznog poklopca sa integriranim sigurnosnim ventilom, te i do 10 različith skecija koje mogu doći u raznim izvedbama ovisno o potrebi.
Svaka sekcija ima mogućnost nadogradnje nepovratnim, sigurnosnim ventilima, regulatorima protoka, mogućnosti ugradnje upravljanja el. kabelom i svim ostalim mogućnostima koje su navedene u tehničkoj specifikaciji.


Sekcijski razvodnik P80

hidraulični sekcijski razvodnik

Protok ulja: 80L/min
Maksimalni tlak: P=250 bar; T=18 bar; A,B=250 bar;
Radna temperatura:-20°C - 80°C

Sekcijski razvodnik P60 služi za usmjeravanje i kontrolu protoka ulja između pumpe i potrošača (hidraulični cilindri, hidromotori..). Dvije su opcije protoka ulja: paralelni i tandem protok ulja gdje je protok ulja neometan između pumpe i rezervoara dok god se ne aktivira jedna od sekcija.
Sastoji se od ulaznog poklopca sa integriranim sigurnosnim ventilom, te i do 10 različith skecija koje mogu doći u raznim izvedbama ovisno o potrebi.
Svaka sekcija ima mogućnost nadogradnje nepovratnim, sigurnosnim ventilima, regulatorima protoka, mogućnosti ugradnje upravljanja el. kabelom i svim ostalim mogućnostima koje su navedene u tehničkoj specifikaciji.