Redosljedni ventil

Redosljedni ventil

redosljedni ventil

Redosljedni ventil se koristi za snabdjevanjem dvaju hidrauličnih cilindara u slijedu: na način kada dotok ulja u prvom sistemu bude završen ventil prebacuje dotok ulja u drugi sistem. Prebacivanjem dotoka ulja iz prvog sistema u drugi se obavlja tek kada tlak dosegne određenu vrijednost. Protok ulja u suprotnom smjeru je slobodan.
Dolazi u sljedećim veličinama:

  • G 3/8"
  • G 1/2"
  • G 3/4"
  • Hidraulična shema

KAKO UGRADITI:
Na ulaz V spojiti tlačni vod dok na ulaz C spojiti hidraulični vod. U ovom slučaju protok ulja u drugi cilindar je blokiran sve dok tlak ne dobije maksimalnu zadanu vrijednost prilikom čega se protok usmjerava na drugi hidraulični vod ili hidraulični cilindar.

shema redosljendnog